درس‌های موجود

اصول محاسبات شیمی صنعتی

درس اصول محاسبات شیمی صنعتی در واقع متناظر با  درس موازنه انرژی و مواد در رشته مهندسی شیمی است. در این درس علاوه بر آشنایی با اصول محاسبات در شیمی صنعتی، به اصول مو…
  • استاد: Shima NajafiNobar