درس‌های موجود

طراحی سازه های چوبی نوین

موضوعات این درس آشنایی با مشخصات فیزیکی و مکانیکی عناصر سازه ای چوبی و محصولات چوبی مهندسی شده و سیستمهای ساختمانی متداول و جدید متناسب با آنها بعلاوه مراجع قابل کا#8230;
  • استاد: Saeid Reza Sabagh Yazdi

مهندسی کنترل سیل

  • استاد: Farhad Yekeh Yazdandoost

هیدرولیک پیشرفته

  • استاد: Farhad Yekeh Yazdandoost