درس‌های موجود

کاربرد ریاضی در شیمی

کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی
 • استاد: Kamal Aghigh

ریاضی 2

ریاضی دو برای دانشجویان نقشه برداری و عمران
 • استاد: Kamal Aghigh

ریاضی 1

 • استاد: Kamal Aghigh

نرم افزارهای ریاضی

 • استاد: Ebrahim Ghorbani

جبر خطی (صنایع)

مفاهیم جبر خطی مخصوص رشته صنایع
 • استاد: Seyed Masoud Fatemi

ریاضی عمومی 2

این درس مخصوص دانشجویان رشته مهندسی صنایع و مکانیک بوده و شامل سرفصل های زیر است : 1- مفاهیم بردار ها 2- مشتق و پیوستگی  3-انتگرالهای دو گانه و سه گانه 4- انتگرال خط و س…

بهینه سازی خطی ( کارشناسی )

مبانی بهینه سازی و تحقیق در عملیات مخصوص رشته ریاضی در مقطع کارشناسی
 • استاد: Seyed Masoud Fatemi

Machine Learning

 • استاد: Amir Rahnamai Barghi

Theory of Computation

•Introduction: Mathematical Notions and Terminology •Automata and Languages •Context-Free Language •Compatibility Theory •Decidability •Reducibility •Advanced Topics: some Computability Theory
 • استاد: Amir Rahnamai Barghi

Cryptography

 • استاد: Ebrahim Ghorbani

C++ Programming

 • استاد: Amir Rahnamai Barghi

Advanced Programming Language

 • استاد: Amir Rahnamai Barghi

Algebraic Topology

 • استاد: Hasan Haghighi

Combinatorics and Applicatiopns

 • استاد: Amir Rahnamai Barghi

Character of Finite Group

 • استاد: Amir Rahnamai Barghi

Scheme Theory

Contents 1 Permutation groups 3 1.1 Symmetric group. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2Group actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3Orbits and invariant sets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
 • استاد: Amir Rahnamai Barghi

Algebraic Graph Theory

 • استاد: Amir Rahnamai Barghi

C++ programming

 • استاد: Amir Rahnamai Barghi

data structure

 • استاد: Amir Rahnamai Barghi