درس‌های موجود

محاسبات عددی پیشرفته

این درس که یکی از درس های مهم در مقطع دکتری است به منظور آمادگی دانشجویان برای شروع کارهای پژوهشی در نظر گرفته شده است و قرار است به چند موضوع مهم بپردازد:1- دینامیک مو…
  • استاد: Hossein Hamzehpour

فیزیک محاسباتی ارشد


درس فیزیک محاسباتی ارشد
  • استاد: Hossein Hamzehpour