درس‌های موجود

مقاومت مصالح

هدف اصلی در درس مقاومت مصالح مروری بر اصول شناخته شده در علم مکانیک مواد می‌باشد که ابزاری خواهد بود برای مهندسین جهت تجزیه، تحلیل و در نهایت طراحی مناسب و بهینه #8230;
  • استاد: سید روزبه نبوی

مبانی مهندسی برق (گروه مواد)


فراگیری مبانی مهندسی برق برای دانشجویان رشته مهندسی مواد

مطابق با سیلابس دروس وزارت علوم 
  • استاد: Sadegh Shamlou