درس اصول محاسبات شیمی صنعتی در واقع متناظر با  درس موازنه انرژی و مواد در رشته مهندسی شیمی است. در این درس علاوه بر آشنایی با اصول محاسبات در شیمی صنعتی، به اصول موازنه ماده، خواص سیالات و اصول موازنه انرژی پرداخته می شود.