درس سمینار از دروس اصلی و بسیار مهم دوره کارشناسی ارشد فتوگرامتری و سنجش از دور است که در آن دانشجویان با اصول تحقیق، گزارش نویسی و ارائه شفاهی آشنا می شوند. آشنایی با این مفاهیم از اهداف ماهوی آموزش در دوره کارشناسی ارشد می باشد

درس پردازش تصویر از دروس مهم دوره کارشناسی ارشد فتوگرامتری و سنجش از دور است که در آن دانشجویان با اصول تشکیل تصاویر و الگوریتم های مختلف اعمال تغییرات هندسی و رادیمتریکی بر روی تصاویر و استخراج اطلاعات دو بعدی از آنها  در فرم تصاویر، فیچرها  و مختصات تصویری آشنا می شوند

درس ربات های پرنده بخشی از درس رباتیک است که به دانشجویان کارشناسی ارشد فتوگرامتری ارائه می شود. در این درس مبانی طراحی، ساخت و به کارگیری ربات های پرنده برای مقاصد نقشه برداری و ماموریت های مستقل و هوشمند آموزش داده می شود

دزس فتوگرامتری و بینایی ماشین (Photogrammetric Computer Vision) از دروس پیشرفته دوره کارشناسی ارشد فتوگرامتری است که در ان تکنیک ها و روش های استخراج اطلاعات هندسی از تصاویر به صورت اتوماتیک و هوشمند مورد بحث و بززسی قرار می گیرد.

درس فتوگرامتری برد کوتاه از دروس نوین دوره کارشناسی ارشد فتوگرامتری است که در آن دانشجویان با روشها و کاربردهای مدلسازی سه بعدی و تکنیک های کالیبراسیون، طراحی شبکه  و دسترسی به دقت های بالا در پروژه های فتوگرامتری غیر توپوگرافیک آشنا می شوند

درس مدلسازی رقومی زمین یکی از دروس کارشناسی ارشدفتوگرامتری و سنجش از دور است که در آن دانشجویان با اصول تشکیل مدل های رقومی زمین آشنا می گردند

هدف درس آشنایي دانشجویان با تئوری ها، مدل ها و ابزار تحلیل چندمعیاره مکانی و سامانه­های حامی تصمیم گیری مکانی و کاربرد عملی آن در بهبود نتایج حاصل از تحلیل­های مکانی مختلف می باشد.